โพสเมื่อ 06/09/2016 เวลา 6:34 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8467

8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17)

 

8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17)

 

          เช้าวันนี้(วันที่ 6 กันยายน 2559) เวลา 6.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน 81 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 3,800 สถาบัน โดยในปีนี้ เพิ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็น 916 อันดับมหาวิทยาลัย จากเดิม 800 อันดับมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมา 

           10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ได้แก่

QS World University Rankings 2016_17

ภาพจาก http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-201617-out-now 

           อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ครองแชมป์เป็นสมัยที่ 5)

           อันดับ 2 Stanford University  

           อันดับ 3 Harvard University  

           อันดับ 4 University of Cambridge 

           อันดับ 5 California Institute of Technology (Caltech) 

           อันดับ 6 University of Oxford (

           อันดับ 7 UCL (University College London)

           อันดับ 8 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 

           อันดับ 9 Imperial College London 

           อันดับ10 University of Chicago 

 

          ในขณะที่ 10 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ได้แก่

 

Asia QS World University Rankings 2016

 

            อันดับ 12 National University of Singapore (NUS) จาก Singapore (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 13 Nanyang Technological University (NTU) จาก Singapore  (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 24 Tsinghua University จาก China (ขยับขึ้นจากอันดับ 25 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 27 University of Hong Kong จาก Hong Kong (ขยับขึ้นจากอันดับ 30 ในปีที่แล้ว) 

            อันดับ 34 The University of Tokyo จาก Japan (ขยับขึ้นจากอันดับ 39 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 35 Seoul National University จาก South Korea (ขยับขึ้นจากอันดับ 36 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 36 The Hong Kong University of Science and Technology จาก Hong Kong (ตกลงจากอันดับ 28 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 37 Kyoto University จาก Japan (ขยับขึ้นจากอันดับ 38 ในปีที่แล้ว)  

            อันดับ 39 Peking University จาก China (ขยับขึ้นจากอันดับ 46 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 43 Fudan University จาก China (ขยับขึ้นจากอันดับ 51 ในปีที่แล้ว)

 

 

         ด้านมหาวิทยาลัยของไทย ในปีนี้มีจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ได้แก่

 

8 thai QS World University Rankings 2016

 

            อันดับ 252 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขึ้นจากอันดับ 253 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 283 มหาวิทยาลัยมหิดล (ขึ้นจากอันดับ 295 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตกลงจากอันดับ 651-700 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

 

            ภาพรวม มหาวิทยาลัยไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) คือ มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเท่ากับในปีที่ผ่านมา คือ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย และ อันดับมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่อันดับคงที่จากปีที่แล้ว และยังไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยที่สามารถเข้าไปติดใน 200 อันดับแรก อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทยที่ทำได้ คือ สามารถเข้าไปติดใน 300 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 252 และ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 283 

           นอกจากนี้ Quacquarelli Symonds หรือ QS ชี้ให้เห็น จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทย คือ Score ในส่วนของ จำนวนงานวิจัย (Citations per faculty) ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยของไทย มีอันดับลดลง

 

           สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings® ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

          1. Academic reputation (40%) ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 มีจำนวนกว่า 74,651 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          2. Employer reputation (10%) ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 มีจำนวนกว่า 37,781 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          3. Student-to-faculty ratio (20%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์

          4. Citations per faculty (20%) จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 เลือกใช้จากฐานข้อมูลของ Scopus ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี

          5. International faculty ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ

          6. International student ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ

 

         สามารถดูผลการจัดอันดับ  อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome