โพสเมื่อ 04/11/2014 เวลา 2:50 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 33886

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558

 

รอบ 2 กำแพงแสน

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 เท่านั้น

           – กำหนด GPAX และ GPA 5 เทอม ในการสมัคร

 

คณะที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ

           เปิดรับ 6 คณะ รวม 578 คน เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขา

           – คณะเกษตร กำแพงแสน รับ 4 สาขา จำนวน 95 คน

           – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 2 สาขา จำนวน 40 คน

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับ 6 สาขา จำนวน 99 คน

           – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับ 15 สาขา จำนวน 234 คน

           – คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับ 5 สาขา จำนวน 50 คน

           – คณะประมง รับ 1 สาขา จำนวน 60 คน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบ 22-25 พฤศจิกายน 2557)

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – Website : โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

P'Dome