โพสเมื่อ 14/02/2017 เวลา 11:02 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 528

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 4  เมษายน 2560

ค่าสมัคร : 50 บาท(ค่าสมัคร) + 800 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดกิจกรรรม : วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่

           – Facebook : ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คลิกที่นี่

 

P'Dome