โพสเมื่อ 05/01/2018 เวลา 11:38 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 78594

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

 

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561) แล้ว ทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

          สำหรับการตรวจสอบแบบรายบุคคล นักเรียนสามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชน ในการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ

          นักเรียนสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561) ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ

พิมพ์บัตรสอบ-ONET-1

 

 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่ 

           – กรณีข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2560 (สทศ.6) คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นำไปยื่นต่อ กรรมการคุมสอบ ณ ห้องสอบ ในวันสอบ

 

P'Dome