โพสเมื่อ 27/12/2016 เวลา 10:27 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 57666

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

 

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th 

           สำหรับการตรวจสอบแบบรายบุคคล นักเรียน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ 

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

 

           สำหรับการตรวจสอบแบบรายโรงเรียน โรงเรียน สามารถเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของนักเรียนในโรงเรียนท่าน ทั้งนี้ สทศ. ขอความร่วมมือให้โรงเรียนพิมพ์ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

           นักเรียนสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันสอบ

          ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

 สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน ม.6  คลิกที่นี่ 

           –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 (เช่น ปวช. กศน.) คลิกที่นี่

           –  กรณีข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2559 (สทศ.6) คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นำไปยื่นต่อ กรรมการคุมสอบ ณ ห้องสอบ ในวันสอบ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

           – ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) คลิกที่นี่ 

           – รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome