โพสเมื่อ 21/04/2014 เวลา 12:51 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 507802

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET ผ่านระบบ E-Score

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

            เมื่อ สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญO-NET ก็ถึงเวลาที่น้อง ๆ ต้องนำ ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ ไปใช้เพื่อสมัครหรือสัมภาษณ์ โควตา รับตรง ที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องส่ง ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ น้อง ๆ สามารถตรวจสอบได้ในระเบียบการรับสมัคร หรือ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ต้องใช้ ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ จะมีระบุไว้อย่างชัดเจน

            การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญO-NET ฉบับทางการ น้อง ๆ ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Score โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบ E-Score ที่ http://escore.niets.or.th/escore/ ด้วย Browser ที่รองรับระบบ E-Score  เช่น Internet Explorer , Google Chrome 

            การเข้าระบบ E-Score ใช้ชุดรหัสเดียวกันกับ การเข้าระบบ GAT/PAT

           หาก ลืมรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่ 

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือก รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ที่ต้องการ

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ขั้นตอนที่ 3 เลื่อก ปี พ.ศ. และ จำนวน ที่ต้องการ

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือก ยืนยันรายการ เพื่อสรุปรายการขอใบรายงานผลการทดสอบ

ถ้าต้องการยกเลิก เลือก Delete

ถ้าต้องการดำเนินการต่อ เลือก ยืนยันรายการ

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายการที่ร้องขอใบรายงานผลการทดสอบ

เลือก ยืนยันรายการ

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ขั้นตอนที่ 6 เลือก พิมพ์รายงาน

การพิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ เดิมจะต้องเสียค่าพิมพ์ครั้งละ 20 บาท แต่นับจากปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สทศ. ให้พิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ขั้นตอนที่ 7 เลือก View เพื่อ Download  ใบรายงานผลการทดสอบ

เมื่อเลือก Download แล้ว จะได้ ไฟล์ใบรายงานผลการทดสอบ เป็น ไฟล์ PDF

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ตัวอย่างใบรายงานผลการทดสอบ

 

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET  ผ่านระบบ E-Score

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย

            – Print ออกมาแล้ว ตัวอักษรกลายเป็นเครื่องหมาย ????????

 

CAYSY00VAAAESfb

(ภาพจาก https://twitter.com/BaichaAsh/status/578169842018095104 )

 

            วิธีแก้ไข คือ ก่อน Print ใบรายงานผลคะแนนจาก E-Score ให้เข้าไปตั้งค่า Language for non-Unicode Programs ใน Control Panel ที่เมนู Region and Language คลิก Change system locale ให้เป็น Thai(Thailand)

 

Notepad_2

(ภาพจาก http://www.itithai.com/article-tips/windows/518-how-to-fix-thai-language-on-notepad-windows7.html )

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – พบปัญหาการใช้งานระบบ E-Score ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สทศ. โทร 02-217-3800 กด 0 

 

P'Dome