โพสเมื่อ 15/11/2016 เวลา 2:02 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 11305

สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

            สทศ. เปิดให้ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันสอบ

 

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-2

 

ตัวอย่างบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d

 

พี่โดมแนะน้อง

           – บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ  9 วิชาสามัญ ผู้มีสิทธิ์สอบจะ save เป็น PDF หรือ Print ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ  9 วิชาสามัญ ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ  เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้เข้าสอบทุกคนเช่นกัน

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – น้องๆที่ยังพบปัญหาเรื่อง ข้อมูลในบัตรแสดงที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยตรง ได้ที่ โทร 02-217-3800 กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ E-mail : NDIR9@niets.or.th

           – ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ให้ดาวน์โหลด ใบคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ Fax ส่งไปที่ สทศ. เบอร์ Fax 02-219-2996  สทศ. จะพิจารณาเหตุและความจำเป็นในการขอเปลี่ยนสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ให้เป็นรายกรณี

 

P'Dome