โพสเมื่อ 11/04/2017 เวลา 12:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7265

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

          วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – รับสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ(EMS) : วันที่ 19 เมษายน 2560 – วันที่ 16 มิถุนายน 2560

            – รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 19 เมษายน 2560 – วันที่ 19 มิถุนายน 2560

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  : วันที่ 26 มิถุนายน 2560

            – สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 30 มิถุนายน 2560

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

            – ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระเงิน : ภายใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

จำนวนที่เปิดรับ

            – จำนวน 30 คน แบ่งเป็น

               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ใช้ PAT1) จำนวน 10 คน

               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2 ใช้ PAT7) จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า รับทุกสายการเรียน

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

           – ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558(สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) หรือ ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 5 รายวิชา

           – ผลคะแนน GAT + PAT1 หรือ PAT7  (ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่ 

           – ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ ภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา  46,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา  27,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 260,000 บาท

           – โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  

           – Website : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

           – Facebook : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome