โพสเมื่อ 05/07/2017 เวลา 4:44 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6929

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร 

            วิชาชีววิทยา

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.4-6 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาคณิตศาสตร์

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาคอมพิวเตอร์ 

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาเคมี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาฟิสิกส์

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 15 สิงหาคม 2560

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัคร นักเรียน ม.1-3 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - Website : โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  คลิกที่นี่

 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

               สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5  เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

               สาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

               สาขาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

               สาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-15 กรกฏาคม 2560

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 28 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5-20 กรกฎาคม 2560

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

          โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5-20 กรกฎาคม 2560

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

               สาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร กเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 11-31 กรกฎาคม 2560

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกที่นี่

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7-31 กรกฎาคม 2560

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

           - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาเคมี  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 10 สิงหาคม 2560

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

 

P'Dome