โพสเมื่อ 03/07/2016 เวลา 10:15 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 25506

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร 

            วิชาชีววิทยา

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.4-6 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาคณิตศาสตร์

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาคอมพิวเตอร์ 

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาเคมี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาฟิสิกส์

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร นักเรียน ม.3-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : สอวน. กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

            วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 15 สิงหาคม 2559

            - คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัคร นักเรียน ม.1-3 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร นักเรียน ม.1-5 เฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คลิกที่นี่

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี่

            - Website : โครงการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

               สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 โรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2559 (รอบพิเศษขยายเวลารับสมัคร วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559)

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบพิเศษขยายเวลารับสมัคร  คลิกที่นี่

            - ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ สอวน.ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

               สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 1 สิงหาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

            โครงการดาราศาสตร์ศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาดาราศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

              โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาเคมี(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               สาขาวิชาชีววิทยา(โรงเรียนขยายผล) : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 10 สิงหาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

          โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 10 สิงหาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร กเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6

               ดาราศาสตร์ ม.ต้น : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.3

               ดาราศาสตร์ ม.ปลาย : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 5 สิงหาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกที่นี่

 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

               สาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 11 สิงหาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.

           - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาเคมี  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาฟิสิกส์  : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 10 สิงหาคม 2559

            - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : รับสมัคร นักเรียน ม.1 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาฟิสิกส์ : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 10 สิงหาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่

 

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

            - สาขาวิชาที่เปิดรับ : 

               สาขาวิชาเคมี : รับสมัคร นักเรียน ม.3 – ม.5 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

               สาขาวิชาชีววิทยา : รับสมัคร นักเรียน ม.4 – ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรีและปทุมธานี

            - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 12-29 กรกฎาคม 2559

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

            - Website : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - ผู้ที่ผ่านการอบรบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่นโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โควตาผู้สอบผ่านค่าย สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ , โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มหาวิทยาลัยนเรศวร , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สิทธิพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , โควตาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

          - ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับตรง แบบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - ผู้ที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ จะได้รับสิทธิพิเศษ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ ผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

P'Dome