โพสเมื่อ 08/12/2015 เวลา 10:36 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 22953

เตรียมสอบเลข 9 วิชา 70+ คะแนนใน 15 วัน เจ๊ทททท!

 

 

เตรียมสอบเลข 9 วิชา 70+ คะแนนใน 15 วัน เจ๊ทททท!

 

 • 9 วิชาสามัญ หนึ่งปีสอบได้ครั้งเดียว พลาดไม่ได้!

 • อยากติดหมอ ติดรับตรงคณะแข่งขันสูง ต้องได้เลข 9 วิชาสามัญ 70+ คะแนนเท่านั้น

 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ง่ายกว่า PAT1 เยอะ แต่รุ่นพี่ก็ตกม้าตายบ่อยๆ เพราะทำไม่ทัน!

 • ข้อสอบเลข 9 วิชาสามัญ มี 30 ข้อ เวลา 90 นาที คิดเป็นข้อละ 3 นาที โจทย์สับขาหลอกเยอะ ใครใช้วิธีตรงๆ ต้องคิดเลขเกินข้อละ 3 นาทีแน่นอน กริ๊งหมดเวลา ทำได้ไม่ถึง 20 ข้อ ได้ไม่ถึง 50 คะแนน จ๊าก (ไม่เชื่อลองซ้อมจับเวลาทำข้อสอบเก่าดู)

 

 

อยากได้คะแนนคณิต 9 วิชาสามัญ 70+ แต่กลัวอ่านไม่ทัน ต้องรีบทวนตามสูตรนี้

เตรียมสอบเลข 9 วิชา 70+ คะแนนใน 15 วัน เจ๊ทททท!

 

 • ทำโจทย์ข้อสอบเก่า คณิต 7 วิชาสามัญ ย้อนหลังให้ครบทั้ง 4 ปี 120 ข้อ ดูข้อสอบและเฉลยละเอียด สอนแนวทางทำโจทย์ลัดๆ ได้ที่นี

          ข้อสอบคณิต 7 วิชาสามัญ ปี 58  คลิกที่นี 

          ข้อสอบคณิต 7 วิชาสามัญ ปี 57  คลิกที่นี่ 

          ข้อสอบคณิต 7 วิชาสามัญ ปี 56  คลิกที่นี่  

          ข้อสอบคณิต 7 วิชาสามัญ ปี 55  คลิกที่นี่ 

 

 • ซ้อมฝึกจับเวลาทำข้อสอบทั้งชุด จะได้ไม่ตกใจในห้องสอบจริง สำคัญมาก การทำข้อสอบเก่าได้ครบทุกชุดยังไม่สำคัญเท่าการซ้อมจับเวลา เพราะต่อให้เราสามารถทำโจทย์ได้ทุกข้อแต่เราทำไม่ทันในเวลา 90 นาที คะแนนก็ได้น้อยอยู่ดี

 

 • รู้สูตรและเทคนิคแก้โจทย์ด่วน ต่อไปนี้

  • การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ ต้องรู้ทันทีว่าจะยกกำลังสองทั้งสองข้าง หรือแบ่งกรณี

  • ฟังก์ชัน ต้องรู้จักวิธีการแก้โจทย์ ฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชัน=1

  • รู้จักเทคนิคเศษเหลือติดลบ ใช้แก้โจทย์เศษเหลือตัวเลขยกกำลังเยอะๆ ได้ใน 1 นาที

  • ภาคตัดกรวย ต้องแม่นนิยามทุกรูป และรู้จักการคำนวณความเยื้องศูนย์กลาง

  • เอกโพเนนเชียลและลอการิทึม ต้องรู้เทคนิคการแทนค่าตัวแปร แบบไหนใช้เลือกแทนกี่ตัวแปร

  • เมทริกซ์ ต้องรู้จักการดำเนินการแถวทั้ง 3 แบบ และฝึกการคำนวณ det ให้แม่น

  • ระบบสมการเชิงเส้น ต้องเข้าใจกฎของคราเมอร์ เพราะโจทย์ไม่ถามตรงๆ ต้องมองให้ออกว่าข้อไหนใช้ได้

  • เวกเตอร์ ต้องรู้เทคนิคสลับลำดับการ dot และ cross ฝึกเทคนิคการสร้างเวกเตอร์คู่ขนานให้เป็น

  • จำนวนเชิงซ้อน หัดเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วให้เร็ว ใช้ตัดชอยส์ได้เยอะ

  • สมการพหุนามเชิงซ้อน ให้ระวังเรื่องจำนวนคำตอบ และรากที่เป็นคอนจูเกต มีคนพลาดเยอะ

  • อนุกรม ต้องรู้เทคนิคหาผลรวม ∑ ให้เร็ว มองรูปทั่วไปก็ต้องบอกค่า r ได้เลย

  • ลำดับ ต้องรู้วิธีสมมติตัวแปร เช่น ลำดับเลขคณิตใช้ a-d, a, a+d แต่ลำดับเรขาคณิตใช้ a/r, a, ar

  • แคลคูลัสโจทย์ดิฟ ต้องดิฟฟังก์ชันแยกนิยามเป็นช่วงให้เร็ว ดูให้ออกว่าต้องใช้เงื่อนไขข้อไหนของฟังก์ชันมาดิฟ

  • แคลคูลัสโจทย์อินทิเกรต ต้องดิฟและอินทิเกรตฟังก์ชั่นค่าสัมบูรณ์ได้ ถอดค่าสัมบูรณ์เป็น แยกช่วงแม่น

  • ความน่าจะเป็น ซ้อมโจทย์แบบที่ต้องใช้นิเสธให้มากๆ เพราะใช้หาคำตอบได้เร็วกว่านับตรงๆ

  • สถิติ ต้องรู้ความต่างระหว่างสูตรสถิติแบบประชากร กับแบบกลุ่มตัวอย่าง ต้องรู้และแม่นสูตรความแปรปรวนทั้ง 2 สูตร

 

 

             น้อง ๆ คนไหนอ่านเทคนิคด้านบนแล้วเข้าใจทั้งหมด มีโอกาสได้ 70+ คะแนน ส่วนใครอ่านชื่อสูตรแล้ว งง จำไม่ได้ ยังไม่ชัวร์ ต้องระวัง! พี่แนะนำรีบลงคอร์ส JET Math เลย ทั้งคอร์สมีครบแล้ว ทั้งข้อสอบเก่า ทวนพื้นฐาน และสอนเทคนิคแก้โจทย์ด่วน ติวทันใน 1 อาทิตย์ เก็บ 70+ คะแนนแน่นอน รีบเลย

 

เตรียมสอบเลข 9 วิชา 70+ คะแนนใน 15 วัน เจ๊ทททท!

P'Dome