โพสเมื่อ 10/03/2017 เวลา 2:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 638

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โอลิมปิก su

 

จำนวนที่รับ

            สาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            – เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. หรือ โครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกกระหว่างประเทศ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           ผู้สมัครสามารถเลือกใช้คะแนนจากระบบใดระบบหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้เลือกยื่นคะแนนได้เพียงระบบเดียว

           คะแนน GAT/PAT ( คะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560 )

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

           คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 ( สอบ 24-25 ธันวาคม 2559)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมนะน้อง

            – โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

            – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่ 

 

P'Dome