โพสเมื่อ 28/12/2016 เวลา 5:32 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 11802

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2560

 

            วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

 

 

จำนวนที่รับ

           – ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 30 คน เพศชาย จำนวน 6 คน

           – ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

           – สตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2543)

           – มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่ สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

           – สำหรับเพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับเพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – คะแนนวิชาการ

               ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  คิดเป็นค่านำหนัก 20%

               ผลคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นค่านำหนัก 30% เฉพาะคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

               ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 2/2558 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 20%

               ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 2/2558 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 30%

            – การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบพิเศษ

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – Website : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่  

           – Facebook : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome