โพสเมื่อ 05/07/2017 เวลา 10:21 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 814

NU OPEN HOUSE เปิดบ้าน “มอนอ” 60

 

19275121_839546096205478_4253393342090861717_n

 

            มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน NU OPEN HOUSE เปิดบ้าน “มอนอ” 60 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

         - กิจกรรมรับฟังเกณฑ์การรับเข้า ปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศร

 

Admission

 

 

         - กิจกรรมเปิดบ้าน 16 คณะ

            กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

            1.คณะแพทยศาสตร์ 

            2.คณะสหเวชศาสตร์ 

            3.คณะพยาบาลศาสตร์ 

            4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

            5.คณะเภสัชศาสตร์ 

            6.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

            กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

            1.คณะมนุษยศาสตร์ 

            2.คณะศึกษาศาสตร์ 

            3.คณะนิติศาสตร์ 

            4.คณะสังคมศาสตร์ 

            5.คณะบริหารธุรกิจฯ  

            6.วิทยาลัยนานาชาติ

            กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

            1.คณะวิทยาศาสตร์  

            2.คณะวิศวกรรมศาสตร์  

            3.คณะเกษตรศาสตร์ฯ  

            4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด กำหนดการ คลิกที่นี่ 

           - Website : NU OPEN HOUSE เปิดบ้าน “มอนอ” 60  คลิกที่นี่ 

 

P'Dome