โพสเมื่อ 20/07/2017 เวลา 4:16 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 671

NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

 

NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้มาสัมผัสถึงอาชีพทางด้านสุขภาพโดยตรงจากพี่ ๆ แต่ละคณะด้วยตนเอง

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

พี่โดมแนะน้อง

           - Facebook : NMU Open House คลิกที่นี่

 

P'Dome