โพสเมื่อ 01/01/2017 เวลา 1:52 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 598

ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในปีการศึกษา 2559 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-31 มกราคม 2560 

ค่าสมัคร : 650 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

           - Facebook : ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่ 

 

P'Dome