โพสเมื่อ 04/04/2018 เวลา 6:15 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 545

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 10 คณะ รวม 746 คน

           – คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 23 คน

           – คณะเภสัชศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน 10 คน

           – คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน 13 คน

           – คณะเทคโนโลยี จำนวน 125 คน

           – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 10 คน

           – คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 110 คน

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 92 คน

           – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 258 คน

           – วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวน 85 คน

           – คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนมาตรฐาน จากการทดสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงรร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)

           – Website : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome