โพสเมื่อ 14/04/2018 เวลา 3:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2587

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่รับ

          - เปิดรับ 10 คณะ รวม 736  คน

             คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 23 คน

             คณะเภสัชศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน  10 คน

             คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน  13 คน

             คณะเทคโนโลยี จำนวน  125 คน

             คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน  10 คน

             คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน  110 คน

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  92 คน

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  248 คน

             วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวน  85 คน

             คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน  20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนมาตรฐาน จากการทดสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงรร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)

            - Website : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome