โพสเมื่อ 14/04/2018 เวลา 1:21 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2930

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่เปิดรับ

          - เปิดรับ 46 สาขา รวม 1,965  คน

pr01

pr02

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           - คะแนนทดสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ,  PAT7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ในสาขาวิชาที่กำหนด

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3  คลิกที่นี่

           - Website : ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่  

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome