โพสเมื่อ 05/07/2017 เวลา 3:26 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1999

ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 17 กันยายน 2560

ค่าสมัคร : 50 บาท

วันจัดค่าย : วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พี่โดมแนะน้อง

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

           - Facebook : ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

 

P'Dome