โพสเมื่อ 10/01/2017 เวลา 7:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3168

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%a5-1

 

 

จำนวนที่รับ

           - นักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 12 คน

           - นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่ เชียงราย(จำนวน 2 คน) เชียงใหม่(จำนวน 1 คน) ลำปาง(จำนวน 1 คน) แพร่(จำนวน 1 คน) น่าน(จำนวน 1 คน) ลำพูน(จำนวน 1 คน) พะเยา(จำนวน 1 คน) แม่ฮ่องสอน(จำนวน 1 คน) พิษณุโลก(จำนวน 1 คน) นครสวรรค์(จำนวน 1 คน) อุตรดิตถ์(จำนวน 1 คน) เพชรบูรณ์(จำนวน 1 คน) ตาก(จำนวน 1 คน) กำแพงเพชร(จำนวน 1 คน) สุโขทัย(จำนวน 1 คน) พิจิตร(จำนวน 1 คน) และอุทัยธานี(จำนวน 1 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%a5-2

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ระบบรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่ 

           - Website : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่ 

 

P'Dome