โพสเมื่อ 10/06/2017 เวลา 10:28 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4242

ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 27 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 27 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 

 

ค่ายอยากเป็นหมอ  ครั้งที่ 27 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 150 คน 

กำหนดการรับสมัคร :  วันที่ 17 มิถุนายน 2560 – วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ค่าสมัคร :  1000 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดูรายละเอียดค่ายและกรอกใบสมัครออนไลน์ คลกที่นี่

           – Facebook : ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

 

P'Dome