โพสเมื่อ 07/11/2017 เวลา 8:30 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 390

ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 7- 25 พฤศจิกายน 2560

ค่าใช้จ่าย : 700 บาท (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่

            – Facebook : ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ ครั้งที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

 

P'Dome