โพสเมื่อ 31/07/2017 เวลา 4:47 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2889

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

 

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

 

 

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2560

วันจัดติว : วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 เวลา  08.00-17.00 น.

 

วิชาที่จัดติว

           - วิชาคณิตศาสตร์ (O-NET, PAT 1 และวิชาสามัญ คณิตศาสตร์)

           - วิชาภาษาไทย (O-NET, GAT ภาษาไทย และวิชาสามัญ ภาษาไทย)

           - วิชาภาษาอังกฤษ (O-NET และ GAT ภาษาอังกฤษ และวิชาสามัญ อังกฤษ)

           - วิชาสังคมศึกษา (O-NET และวิชาสามัญ สังคมศึกษา)

           - วิชาวิทยาศาสตร์ (O-NET)

           - วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และวิชาสามัญ ฟิสิกส์ )

           - วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และวิชาสามัญ เคมี)

           - วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และวิชาสามัญ ชีววิทยา)

           - วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

 

สถานที่ติว :

           - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  เข้าสู่ ระบบรับสมัคร โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 ลิกที่นี่

           -  Website : โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome