โพสเมื่อ 07/03/2017 เวลา 10:13 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 9739

กสพท ประกาศรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2560

 

กสพท ประกาศรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2560

 

         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)  ประกาศรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2560 โดยรายชื่อดังกล่าวเป็น รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งทาง กสพท จะ ไม่นำคะแนนของผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของ กสพท

            ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

พี่โดมแนะน้อง

         - Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome