โพสเมื่อ 07/11/2016 เวลา 3:39 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3144

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ KU OPEN HOUSE 2016 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ku-open

 

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญเข้าร่วมงาน งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการเลือกแนวทาง…วางอนาคต ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU OPEN HOUSE 2016) ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

           เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างชัดเจนทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนการคัดเลือกในโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ(โควตาพิเศษ) และโครงการพิเศษต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดู รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

            – ดู สูจิบัตรงาน คลิกที่นี่

 

ku-open-1

ku-open-2

 

 

P'Dome