โพสเมื่อ 11/10/2016 เวลา 4:05 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 51974

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

ku-admission-3

 

วิทยาเขต คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             – เปิดรับทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวนรับรวม 4,491 คน

ku-admission-1

 

             – ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนรับ (อัปเดต ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559)  รวมรับเพิ่มอีก 290 คน

%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

           – กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน(กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน(กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

           – ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาของคณะ/สาขาวิชา  

              ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบGAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

              ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  หรือ ครั้งที่ 2/2559 หรือ ครั้งที่ 1/2560 โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณา

           – มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด ดังนี้

             การสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี เฉพาะ ผู้สมัครสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์(กำหนดทดสอบในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร ศูนย์เรียนรวม 3)

 

ku-admission-4

ku-admission-5

ku-admission-6

ku-admission-7

ku-admission-8

ku-admission-9

ku-admission-10

ku-admission-11

การเลือกอันดับ

           การเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

           – รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก

             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ โดยผู้สมัครมีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

            ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกอันดับการเลือก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

           – รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

             ผู้สมัครเลือกอันดับเพียงอันดับเดียว ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

             – ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร หรือทาง Counter Service โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            – เพจ Facebook : รับตรง มก. KU Admission คลิกที่นี่

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

 

P'Dome