โพสเมื่อ 13/09/2014 เวลา 11:37 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 353927

ประกาศผลแล้ว! รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

เข้าศึกษา KU

 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ม.เกษตร

 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพิ่มเติม(รายชื่อสำรองรอบที่ 2) รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

 

หมายเหตุ การเรียกสำรอง KU Admission

          – 13 มี.ค. 2558 เวลา 18.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(เฉพาะรายชื่อสำรองกรณีเลือกสมัครรูปแบบที่2)

          – 20 มี.ค. 2558 เวลา 18.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพิ่มเติม(รายชื่อสำรองรอบที่ 2)

          – 23-24 มี.ค. 2558 สอบสัมภาษณ์ (รายชื่อสำรอง) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กรณีรายชื่อสำรองทั้งรอบที่ 1 และ 2) คลิกที่นี่ 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ติดแล้ว

 

 

            ล่าสุด! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการแล้ว  คลิกที่นี่

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ การเรียกสำรอง KU Admission

          – 13 มี.ค. 2558 เวลา 18.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(เฉพาะรายชื่อสำรองกรณีเลือกสมัครรูปแบบที่2)

          – 20 มี.ค. 2558 เวลา 18.00 น. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพิ่มเติม(รายชื่อสำรองรอบที่ 2)

          – 23-24 มี.ค. 2558 สอบสัมภาษณ์ (รายชื่อสำรอง) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กรณีรายชื่อสำรองทั้งรอบที่ 1 และ 2) คลิกที่นี่ 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

B_FSI8wU8AAnCgo

 

          ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดึงผลคะแนนมาจาก สทศ. ได้  คลิกที่นี่ 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

มีปัญหา KU Ad

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ผู้สมัคร รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มีปัญหาในการค้นคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ถ้าผู้สมัครที่มีรายชื่อในรายการท่านใดได้สอบรายวิชาสามัญ 7 วิชาประจำปี 2558 ให้รีบติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8200 ต่อ 8046 – 8051 โดยด่วน ภายในเวลา 16:00 ของวันที่ 2 มีนาคม 2558 ไม่เช่นนั้นจะพิจารณาว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ตรวจสอบ สถิติการเลือกสาขา รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้แล้ว คลิกที่นี่

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นสมัคร คลิกที่นี่ 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน

           อีเมล์ สำคัญมาก! เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับ การรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านอีเมล์ ให้ผู้สมัครติดต่อ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8200 ต่อ 8046 – 8051 หรือ E-mail: admission@ku.ac.th

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 3 รับรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบรับสมัคร

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลสมัคร

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            การเลือก แผนการศึกษา

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            การกรอกข้อมูล คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ผู้สมัครที่กำลังศึกษา กรอก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน  และให้ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา กรอก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสาขาที่จะสมัคร

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

           การเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

           – รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก

             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ โดยผู้สมัครมีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

            ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกอันดับการเลือก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

           – รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

             ผู้สมัครเลือกอันดับเพียงอันดับเดียว ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการเลือกสาขาที่จะสมัคร

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนที่ 8 พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

            ตัวอย่างใบชำระเงินค่าสมัคร

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

            ผู้สมัครสามารถเข้า แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ด้วยตนเอง ที่ แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน 

ku ad 14

            เฉพาะ คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

 

การแก้ไขอันดับสาขาการเลือกs หรือ การสมัครใหม่

          กรณียังไม่ยืนยันการเลือก ให้ แก้ไขอันดับการเลือกสาขา

ku ad 9

 

          กรณียืนยันการเลือกแล้ว ให้ สร้างใบสมัครใหม่

ku ad 10

 

           ระบบจะพิจารณาสาขาที่เลือกตามใบสมัครที่ชำระเงินเป็นใบสุดท้าย  ทั้งนี้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเฉพาะการสมัครครั้งใหม่เท่านั้น โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อนหน้า หากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อนหน้าไปแล้ว เมื่อสมัครใหม่ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

ระบบรับตรง KU Admission

             – เปิดรับทั้ง 4 วิทยาเขต รวม 184 สาขา จำนวนรับรวม 5,118 คน

             – วิทยาเขตบางเขน จำนวนรับ 2,858 คน

              คณะเกษตร จำนวนรับ 205 คน

              คณะประมง จำนวนรับ 142 คน

              คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน

              คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 390 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 900 คน

              คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน

              คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 180 คน

              คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 คน

              คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 60  คน

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์ จำนวนรับ 140 คน

              คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 330 คน

              คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 300 คน

              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 60 คน

              คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 20 คน

           –  วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 540 คน

              คณะเกษตร กำแพงแสน  จำนวนรับ 85 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรับ 175 คน

              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำนวนรับ 45 คน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 205 คน

              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 คน

           –  วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับ 800 คน

              คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 560 คน

              คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 80 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 60 คน

              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 40 คน

              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จำนวนรับ 60 คน

           –  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวนรับ 920 คน

              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน

              คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 350 คน

              คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน

 

กำหนดการรับสมัคร

           – รับสมัคร วันที่ 10 พ.ย. 2557 – 2 ก.พ. 2558

           – ดูรายละเอียด กำหนดการคัดเลือก คลิกที่นี่  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

           – กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

           – มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

           – ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

              ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

              ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณา

           – ดูรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่ 

 

การเลือกอันดับ

           การเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

           – รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก

             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ โดยผู้สมัครมีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

            ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกอันดับการเลือก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

           – รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

             ผู้สมัครเลือกอันดับเพียงอันดับเดียว ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

           –  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

            – รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด สถิติจำนวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือก และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด โครงการรับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2557 (การคัดเลือกในปีก่อน) คลิกที่นี่ 

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่  

 

P'Dome