โพสเมื่อ 01/11/2016 เวลา 3:19 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1776

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 –  วันที่ 31 มกราคม 2560

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

 

หลักสูตรและจำนวนที่รับ

           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) จำนวน 10 คน

           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) จำนวน 10 คน

           - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) จำนวน 10 คน

           - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 คน

           - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 คน

           - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า 

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า 

           - หากผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา GED หรือ IGCSE ต้องมีคะแนนตามเกณฑ์

              GED ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ใน 5 รายวิชา

              IGCSE ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า C และ B ใน 3 รายวิชา

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           การสมัครแบบที่ 1

           - มีผลสอบ SAT I

              Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

              Criyical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน

           - มีผลการทดสอบสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

              TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน

              IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5

           - สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

           การสมัครแบบที่ 2

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่น้อยกว่า 2.50

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่น้อยกว่า 2.50

           - สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - Website : โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome