โพสเมื่อ 24/03/2017 เวลา 1:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1169

โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

             – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           –  สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           –  ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 20

           – ผลการสอบ O-NET (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 30 โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน ONET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

           – ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำผลคะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

           – ผลคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 20

           – ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 20

 

พี่โดมแนะน้อง

            – โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่    

            – Website : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่ 

 

P'Dome