โพสเมื่อ 01/05/2017 เวลา 1:26 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1299

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ISC หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบที่ 2/2560

 

 

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ISC หลักสูตรวิทยาศาสตร์นานาชาติ รอบที่ 2/2560

 

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการหลักสูตรนานาชาติ (Industrial Science and Management: ISC Program) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรอบรู้ด้านอุตสาหการและบริหารธุรกิจ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ

 

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.isctu.com ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 099-051-5130 หรือ info@isctu.ac.th

 

 

P'Dome