โพสเมื่อ 07/10/2014 เวลา 12:49 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 162396

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

นานาชาติ-ธรรมศาสตร์

 

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (รอบที่ 2)

          – รับ 40 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : หมดเขต 26 มิถุนายน 2558

          – รับสมัครด้วยตนเอง : หมดเขต 30 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – น้องๆที่สมัครรับตรง 12 โครงการหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังสามารถสมัครรับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อีก และสามารถสมัครรับตรง หลักสูตรนานาชาติ ได้มากกว่า 1 โครงการ

           – นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา โครงการพิเศษ อีกหลายโครงการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

โครงการที่หมดเขตรับสมัคร

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับไม่เกิน 30 คน

          – รับสมัคร : 3 ตุลาคม 2557 – 16 พฤศจิกายน 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ(BE) คณะเศรษฐศาสตร์

          – รับ 150 คน

          – รับสมัคร : 1–20 พฤศจิกายน 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการควบปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BMIR) คณะรัฐศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : 1 ตุลาคม 2557 – 29 พฤศจิกายน 2557

          – รับสมัครด้วยตนเอง : 1 ตุลาคม 2557 – 15 ธันวาคม 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ(ฺBJM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

          – รับ 80 คน

          – รับสมัคร : 10 พฤศจิกายน 2557 – 9 มกราคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2557 – 16 มกราคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ(BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร  : 15 ธันวาคม 2557 – 23 มกราคม 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 100 คน

          – รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 – 29 มกราคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI) วิทยาลัยนวัตกรรม

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 มกราคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (ฺBAS)  คณะศิลปศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – รับสมัคร : 5 มกราคม 2558 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ฺBEC) คณะศิลปศาสตร์ 

          – รับ 90 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : 12 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558

          – รับสมัครด้วยตนเอง : 12 มกราคม 2558 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (IAC) คณะศิลปศาสตร์ 

          – รับ 100 คน

          – รับสมัครด้วยตนเอง : 5 มกราคม 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) คณะนิติศาสตร์

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : 1 ธันวาคม 2557 – 16 กุมภาพันธ์ 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  15 มกราคม 2558 – 25 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (รอบที่ 2)

          – รับไม่เกิน 30 คน

          – รับสมัคร : 19 มกราคม 2558 – 15 มีนาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ 

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร : 11 พฤศจิกายน 2557 – 15 ธันวาคม 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์

          – รับ 22 คน แบ่งเป็น หลักสูตร 6 ปี จำนวน 18 คน และหลักสูตร 5 ปี จำนวน 4 คน

          – รับสมัคร : 11 พฤศจิกายน 2557 – 15 ธันวาคม 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล ,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์)

          – รับสมัคร : 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 19 เมษายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)

          – รับสมัคร  : 20 มีนาคม 2558 -22 เมษายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)

           – รับ 7 คน

           – รับสมัคร : รับถึง 14 พฤษภาคม 2558

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)

           – รับ 6 คน

           – รับสมัคร : รับถึง 14 พฤษภาคม 2558

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO-TU) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – รับ 60 คน

           รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : 3 พฤศจิกายน 2557 – 5 ธันวาคม 2557

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : 26 มกราคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2558

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 : 1 – 14 พฤษภาคม 2558

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน และ หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEP & TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) รับ 180 คน

           – หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ(TEPE) รับ 120 คน

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : 3 พฤศจิกายน 2557 – 5 ธันวาคม 2557

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : 26 มกราคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2558

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 : 1 – 14 พฤษภาคม 2558

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ (GSSE) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

          – รับสมัคร รอบที่ 1 : รับถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  รับถึง 17 มีนาคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  รับถึง 28 พฤษภาคม 2558

          – รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 80 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2557 – 22 พฤษภาคม 2558

          – รับสมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2557 – 29 พฤษภาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (IAC) คณะศิลปศาสตร์  (รอบที่ 2)

          – รับ  70 คน

          – รับสมัครด้วยตนเอง : ขยายวันรับสมัครไปจนถึง 12 มิถุนายน 2558

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : ขยายวันรับสมัครไปจนถึง 12 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด กำหนดการคัดเลือกใหม่(หลังขยายวันรับสมัคร) คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (รอบที่ 2)

          – จำนวนที่รับ : 45 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : หมดเขต 15 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          – รับ 60 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : 17 พฤศจิกายน 2557 – 29 มกราคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  : 9 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 เมษายน 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 3  : 15 พฤษภาคม 2558 – 15 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่ 

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 3 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (iSC) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : 3 ตุลาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  9 กุมภาพันธ์ 2558 – 22 เมษายน 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 3  : 1 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร(รอบที่ 3) คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – รับ 70 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : 1 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  17 มกราคม 2558 – 8 มีนาคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  9 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 4  :  18 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร(รอบที่ 4) คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : 1 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  17 มกราคม 2558 – 8 มีนาคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  9 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 4  :  18 พฤษภาคม 2558 – 17 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร(รอบที่ 4) คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (รอบที่ 4)

          – รับไม่เกิน 30 คน

          – รับสมัคร : 8-21 มิถุนายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

P'Dome