โพสเมื่อ 20/10/2016 เวลา 2:16 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1659

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

 รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-1

 

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา) จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            - กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             - ผู้ที่กำลังศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559)

             - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT คะแนนที่ดีที่สุดที่ยังมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-2

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

             - Website :การับสมัครเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่ 

 

P'Dome