โพสเมื่อ 05/12/2014 เวลา 8:54 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 36218

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2557 –  31 มกราคม 2558

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2558 –  30 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการนานาชาติ (AIIP) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Innovation and Technology) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1  : 27 เมษายน 2558 –  12 พฤษภาคม 2558

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : 20 พฤษภาคม 2558 –  12 มิถุนายน 2558

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 : 16 –  18 มิถุนายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

โครงการที่หมดเขตรับสมัครแล้ว

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2557 –  15 ธันวาคม 2557

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 ตุลาคม 2557 –  26 ธันวาคม 2557

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2557 –  16 มกราคม 2558

          - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 3 พฤศจิกายน 2557 –  13 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 1 ตุลาคม 2557 –  13 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

          – กำหนดการรับสมัคร : 2 -27 กุมภาพันธ์ 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

          – กำหนดการรับสมัคร : 12 มีนาคม 2558 –  24 เมษายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา Bioscience and Technology (International Program) คณะวิทยาศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : 25 พฤศจิกายน 2557 –  27 มกราคม 2558

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : 28 มกราคม 2558 –  25 เมษายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : 30 มีนาคม 2558 –  30 เมษายน 2558

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

          – กำหนดการรับสมัคร : 30 มีนาคม 2558 –  1 พฤษภาคม 2558 (ขยายเวลารับสมัครถึง 12 พฤษภาคม 2558)

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ประกาศขยายเวลารับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

 

P'Dome