โพสเมื่อ 23/02/2017 เวลา 11:17 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2359

รับตรง แบบโควตา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง แบบโควตา หลักสูตรนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง แบบโควตา หลักสูตรนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วิศวะ อินเตอร์

 

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น

             – สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             – สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             – สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559

            – โดยต้องมี GPA ที่มีลำดับค่าตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ ไม่น้อยกว่า 75 ของโรงเรียน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – การสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่

             – Website :การับสมัครเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่

 

P'Dome