โพสเมื่อ 01/05/2017 เวลา 2:35 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1468

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรงหลักสูตรนานาชาติ “เทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบเชิงนวัตกรรม” รอบสุดท้าย

 

Poster IDDCDT 2017 (3)

 

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology: CDT) และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (Innovative Digital Design: IDD) หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

 

ภาพการเรียนออกแบบ 002

การเรียนออกแบบ

 

         โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายสายอาชีพ อาทิ โปรแกรมเมอร์ แอนิเมเตอร์ นักพัฒนาเกม นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ เป็นต้น

 

บรรยากาศการเรียนวาดรูป ห้อง drawing (3)

บรรยากาศการเรียนวาดรูป ห้อง drawing

 

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.idd-cdt.sci.tu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 086-334-8852, 081-454-5554 หรือ iddcdt.scitu@gmail.com

 

P'Dome