โพสเมื่อ 18/04/2017 เวลา 7:02 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 28496

ตรวจสอบข้อมูล! การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ตรวจสอบ

 

          เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา และขณะนี้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้ว คลิกที่นี่ 

           การเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน โดยรหัสผ่าน คือ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คำแนะนำก่อนการยืนยันสิทธิ์

             - น้อง ๆ ควรอ่านและทำความเข้าใจ เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ผ่าน ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

ใครบ้างต้องยืนยันสิทธิ์?

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ใน 12 กลุ่ม/ มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยทักษัณประสงค์เข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูประกาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ) 

 

         อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า หากน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรง 12 กลุ่ม/มหาวิทยาลัย นี้แล้ว จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ทุกคน เฉพาะ น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ใน 12 กลุ่ม/มหาวิทยาลัย และ ต้องการที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เท่านั้น ที่ต้องทำการยืนยันสิทธิ์รับตรง ในระบบเคลียริงเฮาส์

          ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกที่นี่

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

         โดย น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน 12 กลุ่ม/มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ว่า จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์หรือไม่ เช่น

         วิธีที่ 1 เข้าไปเช็กที่ Website ฝ่ายการรับนักศึกษา หรือ กองบริการการศึกษา หรือ สำนักทะเบียน ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกที่นี่

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

         วิธีที่ 2 เข้าไปเช็กที่ ระเบียบการรับสมัคร ว่า ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ หรือไม่

          ตัวอย่าง ระบบรับตรง(มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

          ตัวอย่าง รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

          ตัวอย่าง โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ต้องยืนยันสิทธิ์เมื่อไหร่?

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 เท่านั้น

 

ต้องยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php 

 

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

           Step ที่ 1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ เข้ารับรหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ เช่น โดยไปที่ Website ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่น้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ตัวอย่าง ระบบรับตรง(มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่ 

 

มหิดล รับ รหัส 2

 

          ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่ 

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           Step ที่ 2  หลังจากที่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ได้รับรหัสมาแล้ว ให้เข้าไปยัง Website ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php 

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

           Step ที่ 3  การเข้าสู่ระบบ

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

            การเข้าสู่ระบบต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน โดยรหัสผ่าน คือ หัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

            ทั้งนี้ กรณีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ทำให้มี รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์หลายรหัส สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใดก็ได้ 

 

           กรณี เกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ เช่น กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           กรณี รหัสผ่าน หรือ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ที่กรอกไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

           กรณี เข้าสู่ระบบถูกต้อง จะปรากฎลักษณะ ดังนี้ 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

           Step ที่ 4  การยืนยันสิทธิ์

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

          กรณี สอบติดหลายโครงการ และยืนยันสิทธิ์ในโครงการหนึ่งไปแล้ว หากต้องการยืนยันสิทธิ์อีกโครงการทำได้หรือไม่?  

         - การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการ แต่สามารถเปลี่ยนใจยืนยันสิทธิ์ได้ โดยที่การยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

การสละสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

           เนื่องจาก การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ายืนยันสิทธิ์ ถูกตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชัน (Admissions)

           ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ หากต้องการจะมีสิทธิไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน (Admissions) จะต้องทำการสละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ ซึ่งทำได้ 2 วิธี

           วิธีที่ 1  ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560 ทปอ. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ หรือ

           วิธีที่ 2  เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

          กรณี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ เข้ายืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์แล้ว! ต่อมาเปลี่ยนใจอยากจะสละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน(Admissions) ทำได้ หรือไม่

           - สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

ข้อพึงระวัง!!!

             - เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ สำคัญมาก น้อง ๆ อย่าอัปขึ้น Social Network อย่างเช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เพื่อป้องกัน ผู้ไม่หวังดีหรือหวังดีแต่ประสงค์ร้าย ใช้เข้าระบบเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ แทนตัวน้อง ๆ เอง

                เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เป็น ข้อมูลส่วนบุคคล ลักลอบเข้าระบบเคลียริงเฮาส์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่านของผู้อื่น มีความผิดตาม ม.5 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             - กรณียืนยันสิทธิ์ครบ 3 ครั้งแล้ว ต้องการจะสละสิทธิ์ ก็สามารถทำได้ ทปอ. อนุญาตให้ผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์แล้ว เข้ามาสละสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ ภายในระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2560

             - กรณีเข้าระบบเพื่อทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนใจมายืนยันสิทธิ์ได้อีก … ต้องระวัง!!!

             - ทปอ. จะยึดข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ครั้งล่าสุด เท่านั้น

 

 

P'Dome