โพสเมื่อ 25/04/2016 เวลา 5:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 43850

ตรวจสอบข้อมูล! การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

……………………………………………………………………………ง

 

 

ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ 59

 

           เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และล่าสุดวันนี้(30 เมษายน 2559) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( สอท.) เปิดให้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้ว คลิกที่นี่ 

           การเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน โดยรหัสผ่าน คือ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

 

คำแนะนำก่อนการยืนยันสิทธิ์

             - น้องๆควรอ่านและทำความเข้าใจ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ผ่าน ถาม-ตอบทุกข้อสงสัย รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

 

ใครบ้างต้องยืนยันสิทธิ์?

 

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ใน 26 มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

          - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

          - มหาวิทยาลัยสยาม

          - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

          - มหาวิทยาลัยปทุมธานี

          - วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

          - สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

 

         อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า หากน้องๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรง 26 มหาวิทยาลัย นี้แล้ว จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียรริ่งเฮาส์ทุกคน เฉพาะ น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ใน 26 มหาวิทยาลัย และ ต้องการที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เท่านั้น ที่ต้องทำการยืนยันสิทธิ์รับตรง ในระบบเคลียริงเฮาส์

         โดย น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ใน 26 มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ว่า จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์หรือไม่ เช่น

         วิธีที่ 1 เข้าไปเช็กที่ Website ฝ่ายการรับนักศึกษา หรือ กองบริการการศึกษา หรือ สำนักทะเบียน ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ตัวอย่าง Website ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

         วิธีที่ 2 เข้าไปเช็กที่ ระเบียบการรับสมัคร ว่า ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ หรือไม่

          ตัวอย่างระเบียบการ ระบบรับตรง(มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

 

ต้องยืนยันสิทธิ์เมื่อไหร่?

 

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น

 

ต้องยืนยันสิทธิ์ที่ไหน?

 

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่ http://www.aupt.or.th/clearinghouse.php 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

           Step ที่ 1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ เข้ารับรหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เช่น โดยไปที่ Website ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่น้องๆผ่านการคัดเลือกและสิทธิ์เข้าศึกษา

          ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

           Step ที่ 2  หลังจากที่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ได้รับรหัสมาแล้ว ให้เข้าไปยัง Website ที่ http://www.aupt.or.th/clearinghouse.php

           Step ที่ 3  การเข้าสู่ระบบ

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

            การเข้าสู่ระบบต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน โดยรหัสผ่าน คือ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรง ที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะได้รับรหัสดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

            ทั้งนี้ กรณีผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ทำให้มี รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์หลายรหัส สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใดก็ได้ 

 

           กรณี เกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ เช่น กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

           กรณี รหัสผ่าน หรือ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่กรอกไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

           กรณี เข้าสู่ระบบถูกต้อง จะปรากฎลักษณะ ดังนี้ 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

 

 

           Step ที่ 4  การยืนยันสิทธิ์

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

          กรณี สอบติดหลายโครงการ และยืนยันสิทธิ์ในโครงการหนึ่งไปแล้ว หากต้องการยืนยันสิทธิ์อีกโครงการทำได้หรือไม่?  

          – การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการ แต่สามารถเปลี่ยนใจยืนยันสิทธิ์ได้ โดยที่การยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

 

การสละสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

           เนื่องจาก การยืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ายืนยันสิทธิ์ ถูกตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชัน (Admissions)

           ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ หากต้องการจะมีสิทธิไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน (Admissions) จะต้องทำการสละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์ ซึ่งทำได้ 2 วิธี

           วิธีที่ 1  ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 สอท. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ หรือ

           วิธีที่ 2  เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

          กรณี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ ในระบบรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ เข้ายืนยันสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริงเฮาส์แล้ว! ต่อมาเปลี่ยนใจอยากจะสละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน(Admissions) ทำได้ หรือไม่

          – สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

วิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2559

 

 

ข้อพึงระวัง!!!

             - เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสระบุตัวบุคคลเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำคัญมาก น้องๆอย่าอัพขึ้น Social Network อย่างเช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เพื่อป้องกัน ผู้ไม่หวังดีหรือหวังดีแต่ประสงค์ร้าย ใช้เข้าระบบเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ แทนตัวน้องๆเอง

                เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เป็น ข้อมูลส่วนบุคคล ลักลอบเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่านของผู้อื่น มีความผิดตาม ม.5 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             - กรณียืนยันสิทธิ์ครบ 3 ครั้งแล้ว ต้องการจะสละสิทธิ์ ก็สามารถทำได้ สอท. อนุญาตให้ผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์แล้ว เข้ามาสละสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ ภายในระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559

             - กรณีเข้าระบบเพื่อทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนใจมายืนยันสิทธิ์ได้อีก … ต้องระวัง!!!

             - สอท. จะยึดข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ครั้งล่าสุด เท่านั้น

 

P'Dome