โพสเมื่อ 20/10/2016 เวลา 1:22 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 970

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

 รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-3

 

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 หลักสูตร

             – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

             – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือศิลป์-คำนวณ  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า 

            – กำลังศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            – ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             – ผู้ที่กำลังศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559)

             – ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT คะแนนที่ดีที่สุดที่ยังมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-4

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

             – Website :การับสมัครเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่   

 

P'Dome