โพสเมื่อ 26/06/2017 เวลา 7:28 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2087

ข่าวดีต้องบอกต่อ! ปัญญาภิวัฒน์ ให้ทุนเด็กไทยใจสู้ สำหรับน้อง ม.6 ทุกคน ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อ 10 คณะ 25 สาขา (ด่วน!)

 

ข่าวดีต้องบอกต่อ! ปัญญาภิวัฒน์ ให้ทุนเด็กไทยใจสู้ สำหรับน้อง ม.6 ทุกคน ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อ 10 คณะ 25 สาขา (ด่วน!)

 

           น้อง ๆ ที่จบการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช.3 ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี เชื่อว่าหลังการประกาศผลแอดมิชชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้อง ๆ หลายคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หรือ น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังรู้สึกว่าคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่แอดมิชชันติดนั้นยังไม่ใช่สำหรับตนเอง และกำลังมองหา มหาวิทยาลัยเปิด ที่มีคณะที่ตัวเองอยากเรียนกันอยู่แน่ ๆ

          พี่โดม มีข่าวดีมาฝากน้อง ๆ ทุกคน ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับที่เรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 นี้ ซึ่งเป็นข่าวดีจากมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ นั่นก็คือ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” หรือ “พีไอเอ็ม” นั่นเอง เมื่อเอ่ยถึง  ปัญญาภิวัฒน์ หลายคนอาจคิดว่า เปิดสอนแค่คณะที่เกี่ยวกับการตลาดอย่างเดียวหรือเปล่า? แต่จริง ๆ แล้ว ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไปเลย เพราะเปิดสอนตั้ง 10 คณะ ได้แก่

            1. คณะบริหารธุรกิจ

            2. คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนามคมขนส่ง

            3. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

            4. คณะศิลปศาสตร์

            5. คณะศึกษาศาสตร์

            6. คณะวิทยาการจัดการ

            7. คณะนิเทศศาสตร์

            8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

            9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

            10. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

            ครอบคลุม 25 สาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของโลกอนาคต อาทิ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม และ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เป็นต้น

 

ข่าวดีต้องบอกต่อ! ปัญญาภิวัฒน์ ให้ทุนเด็กไทยใจสู้ สำหรับน้อง ม.6 ทุกคน ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อ 10 คณะ 25 สาขา (ด่วน!)

 

           และอย่างที่ พี่โดม บอกไปตั้งแต่ต้นว่ามีข่าวดีมาฝากก็เพราะว่า ในปีการศึกษา 2560 ทาง “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” หรือ “พีไอเอ็ม” ได้จัดสรรทุนการศึกษา “ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้” ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น ทุนฟรี 100% ทุน PIM 50% และทุน PIM 30% ตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยใจสู้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขผู้สมัครขอรับทุน แบ่งตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 และ 2.50 ขึ้นไป หรือผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน ฯ

          การให้ทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เรียนต่อในคณะที่ชอบและใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ๆ เป็นอะไรที่ดีมาก ๆ และมากไปกว่านั้นอาจารย์ยังแอบกระซิบด้วยว่า น้อง ๆ ที่เข้ามาเรียนใน “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” หรือ “พีไอเอ็ม” นอกจากจะได้วิชาการความรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคิดและทำงานอย่างมืออาชีพแล้ว ในระหว่างเรียนนอกจากมีรายได้จากการฝึกงาน และสถาบันยังได้จัดให้มีกองทุนสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย ที่สำคัญคือมีการการันตีว่านักศึกษาที่เรียนจบจากที่นี่ มีโอกาสได้ฝึกงานและเข้าทำงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์และองค์กรพันธมิตรอีกด้วย

 

ข่าวดีต้องบอกต่อ! ปัญญาภิวัฒน์ ให้ทุนเด็กไทยใจสู้ สำหรับน้อง ม.6 ทุกคน ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อ 10 คณะ 25 สาขา (ด่วน!)

 

          เอาเป็นว่า น้อง ๆ คนไหน อ่านแล้วสนใจ สามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 2560 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องรับสมัคร อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ โทร 02-855- 0360, 085-811-2415 และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pim.ac.th หรือ www.facebook.com/pimfanpage ได้เลย

 

 

P'Dome