โพสเมื่อ 04/06/2017 เวลา 3:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 104139

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561)

 

 รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561)

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

 

รูปแบบข้อสอบ

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วบ้าง?

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561)

 

 

 

ข้อสอบ O-NET  วิทยาศาสตร์ รูปแบบใหม่ จำนวน 8 ข้อ

 

ข้อสอบ O-NET  วิทยาศาสตร์ รูปแบบใหม่ จำนวน 8 ข้อ

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

 

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย 1

 

วิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา 1

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 1

 

วิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 1

 

วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 1

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มี.ค. 2561) คลิกที่นี่

 

P'Dome