โพสเมื่อ 07/09/2016 เวลา 4:29 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 138875

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ กระดาษคำตอบ และตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

 รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

 

              สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ กระดาษคำตอบ และตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) มีรายละเอียดดังนี้

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วบ้าง?

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

           – ข่าวดีครับ! O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในปีนี้ จะไม่มีข้อสอบในส่วนที่เป็น 16 ตัวเลือก ที่เคยสร้างความสับสนให้กับผู้เข้าสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

             โดยจาก รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ในปีนี้ พบว่า สทศ. ได้ตัดข้อสอบในส่วนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้ว 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีที่แล้ว ในส่วนที่เป็น 16 ตัวเลือก 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

 

วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

วิชาสังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

วิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

วิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

 

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย 1

ภาษาไทย 2

 

วิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 

วิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์ 2

 

วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) ลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ คลิกที่นี่  

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ คลิกที่นี่  

           – ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome