โพสเมื่อ 09/09/2015 เวลา 12:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 341311

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2558 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ

O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560)

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559) มีรายละเอียดดังนี้

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

ONET 59

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาสังคมศึกษา

ONET 59 สังคม

 

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ONET 59 อังกฤษ

 

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

 

 

วิชาภาษาไทย

ONET 59 ไทย

 

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

 

 

วิชาคณิตศาสตร์

ONET 59 คณิตศาสตร์

 

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ONET 59 วิทยาศาสตร์

 

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 1  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คำอธิบายมาตรฐานและตัวชี้วัด + แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ชุดที่ 2  คลิกที่นี่

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอ

 

วิชาสังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

วิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

วิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559)

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่

           - ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 ก.พ. 2559) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome