โพสเมื่อ 11/08/2017 เวลา 9:55 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 23429

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

 

GAT:PAT 1

GAT:PAT 2

GAT:PAT 3

GAT:PAT 4

 

 

เนื้อหาการสอบ

 

GAT ความถนัดทั่วไป

GAT

 

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT1

 

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT2

 

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT3

 

PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT4

 

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT5

 

PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT6

 

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส)

PAT7.1

 

PAT7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาเยอรมัน)

PAT7.2

 

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

PAT7.3

 

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

PAT7.4

 

PAT7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาอาหรับ)

PAT7.5

 

PAT7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาบาลี)

PAT7.6

 

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ(ภาษาเกาหลี)

PAT7.7

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) คลิกที่นี่

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome