โพสเมื่อ 11/08/2017 เวลา 5:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1596

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

P'Dome