โพสเมื่อ 26/07/2016 เวลา 3:50 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 99639

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

 

gat-pat-%e0%b9%85

gat-pat-2

gat-pat-3

gat-pat-4

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

เนื้อหาข้อสอบ

           GAT ความถนัดทั่วไป 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

            PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

           GAT เชื่อมโยง

gat-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1

 

           GAT ภาษาอังกฤษ

gat-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

 

           PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

pat1

 

           PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

pat2

 

            PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

pat3

 

           PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

pat4

pat42

pat43

 

           PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

pat5

 

           PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

pat6

 

           PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

pat7

 

           PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

pat72

 

           PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

pat73

 

           PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

pat74

 

           PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

pat75

 

           PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

pat76

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ในส่วนของเนื้อหาการสอบ PAT 2 น่าจะเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจาก พี่โดมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 เนื้อหาการสอบในวิชา PAT 2 เป็นเนื้อหาการสอบ ONET วิทยาศาสตร์

             เนื้อหาการสอบ PAT 2 ที่ถูกต้อง ตามที่ สทศ. เคยประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2554 เป็นดังนี้

 

เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – ดาวน์โหลด รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

           – ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบGAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) คลิกที่นี่

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่ 

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

           – ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome