โพสเมื่อ 31/07/2017 เวลา 8:50 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 37802

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ  9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ  9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

ไทย

 

 

วิชาสังคมศึกษา

สังคม

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

อังกฤษ

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

คณิต 1

 

 

วิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์

 

 

วิชาเคมี

เคมี

 

 

วิชาชีววิทยา

ชีวะ

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

คณิต 2

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทย์

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561  (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561  (สอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่

 

ครบทุกเรื่อง! 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

           – สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่  

            – ดาวน์โหลด ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 2555-2559 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่   

            – ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome