โพสเมื่อ 04/10/2016 เวลา 1:23 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 64754

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียดดังนี้

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

วิชาภาษาไทย

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

 

วิชาสังคมศึกษา

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1

 

วิชาภาษาอังกฤษ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-1

 

วิชาฟิสิกส์

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c

 

วิชาเคมี

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5

 

วิชาชีววิทยา

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-2

 

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b1

 
 

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาสังคมศึกษา

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาฟิสิกส์

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาเคมี

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาชีววิทยา

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560(สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559(สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559) คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555-2558 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่

            – ตารางสอบ ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

P'Dome