โพสเมื่อ 08/09/2015 เวลา 8:30 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 109954

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

 

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

 

 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558) มีรายละเอียดดังนี้

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ-9

รูปแบบข้อสอบ-9 2

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เนื้อหาการสอบและจำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาสังคมศึกษา

สังคม 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ 2

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาเคมี

เคมี 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาชีววิทยา

ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

คณิต 2 9 วิชาสามัญ

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

 

วิชาภาษาไทย

วิชาสามัญ ไทย

 

 

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสามัญ สังคม

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาสามัญ อังกฤษ

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 1

วิชาสามัญ คณิต 1

 

 

วิชาฟิสิกส์

วิชาสามัญ ฟสิกส์

 

 

วิชาเคมี

วิชาสามัญ เคมี

 

 

วิชาชีววิทยา

วิชาสามัญ ชีวะ

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

วิชาสามัญ คณิต 2

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาสามัญ วิทย์ทั่วไป

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  (สอบวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558) คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  (สอบวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558) คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด เกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  (สอบวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558) คลิกที่นี่

            – ดาวน์โหลด ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555-2557 พร้อมเฉลย คลิกที่นี่ 

            – ตารางสอบ ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่  

 

P'Dome