โพสเมื่อ 06/02/2017 เวลา 4:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 691

โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

           คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วิศวะ ศิลปากร 1

 

จำนวนที่รับ

           – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – การประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาเคมี ชีววิทยา และความรู้ทางเทคโนโลยีอาหาร

           – การสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ประกาศทุนการศึกษา คลิกที่นี่    

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่ 

 

P'Dome