โพสเมื่อ 18/03/2017 เวลา 7:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1088

ค่าย FECamp ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

poster-fex

 

ค่าย FECamp ครั้งที่ 10 ค่ายติวความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) จัดโดยพี่ ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังจะขึ้น ม.6 ในปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการรับสมัคร : ระบบรับสมัครจะเปิดในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และปิดระบบรับสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

ค่าสมัคร : 300 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2560 เป็นค่ายไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – Website :  ค่าย FECamp ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

          – Facebook :  ค่าย FECamp ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

 

P'Dome