โพสเมื่อ 03/05/2017 เวลา 6:03 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2504

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคเข้าศึกษาผ่านรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก 

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560

 

 

สาขาและจำนวนที่รับ

          เลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร จำนวน 50 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

            – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            พิจารณา ผลการสอบ GAT/PAT (ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 – ครั้งที่ 2/2560) ในวิชาดังนี้

            – GAT ความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนักในการพิจารณา ร้อยละ 60

            – PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนักในการพิจารณา ร้อยละ 40

            หรือ พิจารณา ผลการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 (สอบ 24-25 ธันวาคม 2559) ในวิชาดังนี้

            – วิชาภาษาไทย ,สังคมศึกษา ,ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนักในการพิจารณา ร้อยละ 60

            – วิชาคณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนักในการพิจารณา ร้อยละ 40

 

พี่โดมแนะน้อง

           – รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

            – Website : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

 

P'Dome